Sähköisen Liiketoiminnan koulutukset, työpajat ja luennot
Internet-markkinointi koulutuksia ja luentoja, joilla on helppo pysyä hereillä

Innostavia koulutuksia ja luentoja Internetin ihmeellisestä maailmasta


Koulutan ja luennoin säännöllisesti Internet-markkinoinnista ja verkkoliiketoiminnasta erilaisissa tapahtumissa yritysverkostoille, yksittäisille yrityksille ja opiskelijoille niin matkailu- kuin muilla aloilla.

Saamani palautteen mukaan olen erinomainen esiintyjä, luennoitsija ja kouluttaja. Innostava ja selkeä esitystapani ovat saaneet runsaasti kiitosta kuulijoilta.

Katso lisätietoja ja aihe-ehdotuksiani luentoihin ja seminaariesityyntymisiin.

Koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Taustani lukuisia yrityksiä Internet-markkinoinnista opastaneena konsulttina antavat minulle hyvät valmiudet koulutuksen, luennon tai luentosarjan parhaan mahdollisen sisällön arvioimiseksi.

Koulutuksen aikana osallistujille esitellään Internetin toimintaympäristön perusteita sekä uusia kuulijakunnalle vähemmän tuttuja keinoja, joita pienikin yritys voi käyttää erittäin kustannustehokkaasti hyväkseen omassa Internet-markkinoinnissaan. 

 Keinoista on pyritty valitsemaan ne, jotka parhaiten sopivat koulutuksessa mukana oleville. Internet-markkinointikoulutuksissa annetaan myös todellista tietoa eri markkinointivälineiden todellisesta tehosta sekä paneudutaan nykypäivän lisäksi matkailun tulevaan kehitykseen Internetissä, jotka ensimmäisenä huomioonottamalla yritys voi saada merkittävää kilpailuetua muihin.

Koulutuksien ja luentojen tarkoituksena on antaa työkaluja matkailumarkkinoinnin päätöksentekoon, markkinointisuunnitelmien laatimiseen, antaa vinkkejä tehokkaasta verkkoliiketoiminnasta, opettaa kuulijat tehokkaampaan Internetin hyödyntämiseen, keskustella Internet-markkinoinnin yhdistämisestä yrityksen muuhun markkinointiviestintään sekä soveltaa opittua tietoa käytäntöön.

Pyrin aina siihen, että jokaisella kuulijalle on kotiin viemisinään runsaasti uusia keinoja, joilla hän pystyy helposti kehittämään oman yrityksensä Internet-markkinointia. Verkko on myös täynnä ilmaisia markkinointikanavia ja työkaluja, ongelma on vain niiden löytyminen. 

Esimerkkejä laajasta sähköisen liiketoiminnan koulutustarjonnastamme

Laatuvalmennukset toteutetaan yhteistyössä Haaga-Perhon ja Matkailun Edistämiskeskuksen kanssa

Seuraavat kurssit toteutetaan yhteistyössä Lapin Elämysteollisuuden Osaamiskeskuksen LEOn kanssa

Referenssit