Matkailuartikkelit

Tietoa ja ohjeita matkailun Internet-markkinoinnista 

Internet-markkinoinnin perusteet eli tee ainakin nämä 5 asiaa


No mitä meidän sitten pitäisi kotisivuillemme tehdä?, on yleisin kysymys mitä kuulen kun mainitsen kuin ohimennen, että Suomen Internet-markkinointi matkailussa on surkeaa.

Tässä lyhennettynä asiat mitkä teidän pitäisi ensin saada kuntoon, jonka jälkeen voitte alkaa miettimään suurten ja kalliiden investointien tekoa. Julkaisen kaikista näistä oman artikkelin sivuillani ajan mittaan.

1. Tehkää markkinointisuunnitelma


On todella ihmeellistä, että monet suuretkaan kotimaiset matkailuyritykset eivät ole ikinä tehneet markkinointisuunnitelmaa. Kuinka voitte ikinä luulla pääsevänne tavoitteisiinne, jos ette niitä edes itse tiedä?

On todella hämmentävää tavata markkinointia ammatikseen hoitavia henkilöitä, jotka eivät ole ikinä tehneet markkinointisuunnitelmaa. Jos olet yksi heistä, älä huoli, sillä et ole yksin. Itse käytän markkinointisuunnitelmissani SOSTACia eli:

Situation
Tilanne nyt, ennen kuin on mahdollista tehdä mitään uutta on otettava selvää, missä olemme nyt.
Objectives
Tavoitteet eli mitä haluamme saavuttaa markkinoinnillamme. Olisi todella hurjaa jos pystyisitte luomaan numeerisia tavoitteita.
Strategy
Strategia eli miten pääsemme näihin tavoitteisiin
Tactics
Taktiikka eli miten käytännössä toimimme
Action
Toimenpiteet eli suoritetaan päätetyt toimenpiteet
Control
Kontrolli eli miten meni ja siitä oppiminen

Lue lisää markkinointisuunnitelman teosta blogistani

2. Asentakaa ilmainen tilastointiohjelma Google Analytics nykyisille www-sivuillenne


Internet-markkinoinnin mitattavuus on viime vuosina kehittynyt valtavasti. Uudet nettipohjaiset tilastointiohjelmat antavat markkinoijille erittäin tarkat ja monipuoliset työkalut testata ja analysoida tehtyjen markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Paras ja monipuolisin näistä ohjelmista on Googlen ilmainen Analytics

Ohjelma kannattaa asentaa välittömästi vaikka olisitte suunnittelemassa sivujenne uusimista. Tarkat tilastot sivuistanne ovat paras työkalu sivujenne kehittelemiseen sekä ehdoton apu markkinointiviestintäänne kehiteltäessä.

Kun ohjelma on asennettu, pitää niitä myös tutkia ja tuloksia käyttää aktiivisesti hyväksi. Ohjelmasta näkee mm. mitkä Internet-markkinointikeinonne ovat toimineet ja mitkä eivät, mitkä ovat olleet suosituimmat sivunne ja millä sivulla ihmiset ovat yritykseenne kyllästyneet.

3. Keskittykää kotisivujenne kehittämisessä vain ja ainoastaan niiden konversioarvojen eli sivujenne myyntivoiman kasvattamiseen


Suurin osa suomalaisista kotimaan matkailua esittelevistä www-sivuista on tehottomia:

Ne ovat käytettävyydeltään huonoja, sisällöltään kehnoja ja visuaalisesti mitättömiä. Yksin suurimpia syntejä on unohtaa yrityksenne kohderyhmä ja sen vaatimukset.

Näiden ja monien muiden seikkojen vuoksi kotimaiset matkailualan www-sivut eivät onnistu herättämään potentiaalisessa asiakkaassa riittävästi luottamusta eivätkä kiinnostusta yritystä kohtaan. Tämän vuoksi ne eivät onnistu ensisijaisessa tavoitteessaan: houkuttelemaan kävijää vakituiseksi asiakkaaksenne.

Tämän vuoksi kaikessa www-sivujen pitäisi olla vain ja ainoastaan yksi tavoite: saada sivujen konversioarvo eli se kuinka monta prosenttia sivuilla kävijöistä päätyy asiakkaaksenne kasvamaan. Tämän mielessä pitäminen helpottaa ratkaisujen tekemistä ja säästää voimavaroja olennaiseen.

Asetu asiakkaasi rooliin ja mieti millaiset sivut houkuttelisivat asiakkaanne ostamaan ja tee niistä sellaiset. Unohda www-sivujen teossa säästäminen. Rahaa voit säästää ihan varmasti jostain muualta. Markkinointi on sijoitus, jolla tuppaa olemaan suuri vaikutus yrityksenne tuleviin tuloihin.

Myös erilaiset sertifikaatit, kuten Laatutonni sekä Green Tourism of Finland kasvattavat sivujen uskottavuutta.


4. Kerätkää asiakasrekisteri ja aloittakaa sen hyväksikäyttö


Kuten kaikki tietää on vanhan asiakkaan houkuttelu uudelleen asiakkaaksi paljon helpompaa kuin kokonaan uuden asiakkaan löytäminen. Täten on yllättävää miten vähän matkailuyrityksen panostavat kanta-asiakasmarkkinointiin.

Ryhtykää keräämään tästä päivästä alkaen kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa asiakkaittenne tietoja. Kaikkein paras olisi jos teillä olisi käytössänne kunnon asiakashallinta ohjelma mitä käyttäisitte ahkerasti hyväksenne. Tällöin voisitte analysoida asiakaitanne monipuolisesti ja helposti markkinointianne ja liiketoimintaanne suunnitellessanne.

Kerätkää ainakin mahdollisimman monen asiakkaanne ja yhteistyökumppaninne sähköpostiosoitteet ja mobiilinumerot. Muistakaa aina pyytää lupa asiakkailtanne tietojen hyväksikäyttöön. Yhteistyökumppanienne tiedot saatte lisätä rekisteriin ilman lupaa, sillä suoramarkkinointilainsäädäntö sallii suoramarkkinoinnin ammattihenkilölle jos asia koskettaa edes jollain lailla hänen toimenkuvaansa.

Kun rekisteri on saatu kasaan, aloittakaa sen jalostaminen ja hyväksikäyttö. Oikein suoritettu sähköposti- ja mobiilimarkkinointi on paljon tehokkaampaa kuin luuletkaan. Sähköinen suoramarkkinointi kuten muukin markkinointi kannattaa suunnitella tukemaan koko matkaprosessia.

Opiskele tehokkasta sähköpostimarkkinointia artikkelistani.

5. Aloittakaa hakukonemarkkinointi


Tilastojen mukaan yli 80 prosenttia sivujen ensikävijöistä tulee hakukoneiden kautta. Se on tehokkainta Internet-markkinointia.

Se voidaan jakaa kahteen eri osaan:

Hakukoneoptimointi (hakusanaoptimointi, SEO, Search Engine Optimatisation)


Hakukoneoptimointi tarkoittaa sivujenne tekemistä sellaisiksi, että hakukoneet tykkäävät niistä. Tehokkaimmat keinot tähän ovat:

  • 1.    Runsas ja mielenkiintoinen tekstisisältö
  • 2.    Runsas laatulinkkien määrä, jotka osoittavat sivuihinne.
  • 3.    Hakukone-esteiden poisto, eli tehdään sivuistanne sellaiset, että hakukoneet osaavat ne indeksoidaan.

Tämän lisäksi hakukoneoptimointi sisältää suuren kasan muita keinoja, joiden merkitys on vähäisempi.

Hakukonemainonta (PPC, Pay per Click-mainonta)

Sponsoroitujen linkkien ostamista eri hakukoneista. Tunnetuin tätä palvelua tarjoavista tahoista on Googlen AdWords. Parhaimmillaan tehokasta, geneeristä hakukonemarkkinointia korvaavaa ja täydentävää markkinointia. Pahimmillaan tehotonta rahantuhlausta. Vaatii syvällistä tutustumista!

Parhaiten hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan eroa kuvaa kenties alla oleva kuva

 

Lisää matkailun hakukonemarkkinoinnista

5+ Jos ette osaa opetelkaa

 

Kaikista Internet-markkinoinnin muodoista löytyy erittäin runsaasti tietoa Internetistä. Aiheeseen tutustumisen voit aloittaa vaikkapa lukemalla sivujeni artikkeleita, seuraamalla blogiani tai sivujeni linkki osiosta. En usko minkään muun olevan liiketoiminnan kannaltanne tuloksellisempaa kuin aikanne panostaminen Internet-markkinointi osaamisenne kasvattamiseen.

Toinen aina pätevä neuvo on: hankkikaa ammattilaisen apua. Pätevä ammattilainen maksaa kyllä itsensä takaisin. Ammattilaisen etsimisen voi aloittaa googlaamalla vaikkapa sanalla matkailumarkkinointi;)
 

Kodja Consulting © Ilkka Kauppinen www.matkailumarkkinointi.com