Tietoa ja ohjeita matkailun Internet-markkinoinnista                                                                                     

Matkailumarkkinointi Internetissä

Kuinka saada matkailuyrityksen kotisivuille kävijöitä ja sitä kautta asiakkaita kustannustehokkaasti käyttäen hyväksi Internet-markkinointia ja muita sähköisiä työkaluja, kuten mobiilimarkkinointia? Kuinka seurata ja monitoroida mitä internetissä puhutaan ja kuinka niihin reagoida?

Internet tarjoaa matkailuyritykselle erinomaisen mahdollisuuden markkinoida tuotteitaan kustannustehokkaasti ja kohdennetusti juuri oikealle kohderyhmälle juuri oikeaan aikaan. Parhaassa tapauksessa sillä saadaan asiakas varaamaan ja maksamaan hotelliyönsä tai muun palvelunsa jo ennen sen käyttöä. Matkailu onkin toimiala joka hyötyy Internet-markkinoinnista kaikkein eniten. Internetmarkkinoinnin suunnittelu on kuin pyöräretken varusteiden pakkaamista. 

Asiakkaan tunteminen, kunnioittaminen ja arvostaminen on Internet-markkinoinnissa yhtä tärkeää kuin muussakin markkinoinnissa, mutta tämä on valitettavan usein unohdettua. Oikean sisällön valitseminen ja sen houkutteleva esille tuominen on tärkeää. Tuotteen ominaisuudet ja sen tuomat hyödyt tulisivat olla matkaansa suunnittelevalle selkeästi esillä.

Markkinointia ja lisämyyntiä koko matkan ajan

Internet-markkinointia kannattaa harrastaa koko matkaprosessin ajan, siis siitä asti kun matkailija aloittaa matkansa suunnittelun siihen kun hän palaa kohteeseen seuraavan kerran.  Tämä antaa yritykselle monia mahdollisuuksia suorittaa tuottavaa lisämyyntiä verkon välityksellä. Oikein tehtynä asiakas kokee tämän tyyppisen markkinoinnin pelkästään hyvänä palveluna. Saattaapa hän suosittaa kohdetta myös ystävälleen.

Vaikkakin yrityksen kotisivuja voidaan ja kannattaa tehdä tunnetuksi myös markkinoinnin perinteisin keinoin, on oikein kohdistettu ja monipuolinen Internet-markkinointi yrityksen kannalta erittäin tärkeää. Massiiviseen mainoskampanjaan ei kannata lähteä ennen kuin itse www-sivun sisältö on kunnossa. Palvelun helppo käytettävyys ja sen tuomat lisäpalvelut tukevat myös merkittävästi muuta Internet-markkinointia.

Kuinka asiakas löytää sivuillesi?

Ennen kaikkea on kuitenkin tärkeää, että Internet-sivuille saadaan kohderyhmään kuuluvia kävijöitä ja sitä kautta asiakkaita. Ilman kävijöitä on paraskin www-sivu täysin turha, kuin hieno hotelli ilman asiakkaita.

Vaikka www-palvelu sijaitseekin internetissä, ei se tarkoita että ihmiset löytäisivät sivuille automaattisesti. Sivun osoite ja sen tunnettavuus on verrattavissa tuotteen ja yrityksen yleiseen tunnettavuuteen. Osoitetta on markkinoitava ja mainostettava kuten palvelua yleensäkin. Koska Internet poikkeaa jossain määrin markkinointikanavana perinteisistä kanavista, se vaatii myös monien asioiden tekemistä uusilla tavoilla. Samoin voitaisiin jo päästä eroon ajattelumallista, missä on olemassa vain yhdet staattiset kotisivut yhdessä osoitteessa, jonne ohjataan kävijöitä  yhdellä  tavalla.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa markkinoida Internetissä. Yleisemmin kävijät valuvatkin useina eri pieninä puroina omista koloistaan kohti päivänvaloa. Internetissä on suunnaton määrä juuri sinun asiakkaita. Mistä heidät löytää ja miten heidät houkutella tulemaan luoksesi? 

Kuinka uudesta kävijästä tulee asiakkaasi? 

Ennen kaikkea www-sivuistanne täytyy rakentaa sellaiset, että ne täyttävät tehtävänsä: muuttavat sinne houkutellun kävijän vakituiseksi asiakkaaksenne. 

Täten sinne houkutellut asiakkaat saadaan tulevaisuudessa myös pysymään ja palaamaan sivuillenne sekä kertomaan niistä myös eteenpäin. 

Miten kotisivuista saadaan sitten rakennettua sellaiset, että ne myyvät? Testaamalla, testaamalla ja testaamalla.

Internet-markkinoinnin mitattavuus on kehittynyt viime vuosina huomattavasti. Uudet nettipohjaiset tilastointiohjelmat antavat markkinoijille erittäin tarkat ja monipuoliset työkalut testata ja analysoida markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Näiden järjestelmällinen hyväksikäyttö on ainut oikea tie tehokkaaseen Internet-markkinointiin.

Internet-markkinointi on kustannustehokasta

Suurimpina esteinä sähköiseen liiketoiminnan, matkailumarkkinoinnin, sen Internet-markkinoinnin kehittymiselle voidaan pitää internet-markkinoinnin asiantuntijuuden puutetta ja tiedon hankalaa saatavuutta. Hyvän Internet-markkinoinnin esteeksi ei voida laskea kustannuksia, sillä oikein tehty se on tehokkuuden lisäksi erittäin edullista. Internet onkin muihin medioihin verrattuna selvästi edullisin ja tehokkain markkinointikanava.

Lue lisää matkailun Internet markkinoinnin konsultoinnista tuotteistamme ja siitä miten voisin auttaa yritystäsi saamaan kotisivuille enemmän kävijöitä.